May 25, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

การจัดการอุตสาหกรรม จัดงาน BYE’NIOR ปี4 รุ่น 54

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 571249 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การจัดการอุตสาหกรรม จัดงาน BYE’NIOR ปี4 รุ่น 54

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด “งานสร้างสัมพันธ์น้อง-พี่ และ งานบายเนียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษาปี 4 รุ่น 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และท่าน ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายก่อสร้างฯ ร่วมจับรางวัลหางบัตรและมอบรางวัลแก่นักศึกษาซึ่งทางสาขาวิชาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาปี 4 ที่จะจบการศึกษา โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญสาขาเลี้ยงพระเพล และฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากวัดกลางพระอารามหลวง ช่วงเย็นมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาทุกชั้นปี กิจกรรมการจับรางวัลหางบัตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมทุกชั้นปี ซึ่งมีคณาจารย์ภายในสาขาและสาขาอื่นๆในคณะฯเข้าร่วมงาน