May 25, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร

อ่าน 297982 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

\

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

...เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรมหาวิทยาลัย พระสงฆ์ 89 รูป (สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)นักศึกษาชุดเสื้อเฉลิมพระเกียรติ"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 
...เวลา 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแถวบริเวณถนนข้างพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
...เวลา 16.40 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
... เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
... ประธานในพิธีเดินทางมาถึง (วงโยธวาทิต สาขาดนตรีศึกษา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
º ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน
º ประธานเจิมมงคล นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ
º อธิการบดีมอบตราพระราชลัญจกรให้นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ
º นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเข้าสู่ขบวน 
(นักศึกษาถวายบังคบพร้อมกัน)
º นักศึกษาร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ
º ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรไปจนถึงขบวนคณะวิทยาการจัดการ (หน้าอาคาร 18)
เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ
เวลา 18.30 น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนเข้าสู่สนาม เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (บนเวที)
º ประธานถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
º ประธานกล่าวถวายราชสดุดี
º สรรเสริญพระบารมี
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดถวายบังคมพร้อมกัน
º ประธานและคณาจารย์มอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่
º ประธานกล่าวให้โอวาท
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน
º การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
º คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรและนักศึกษาร่วมร้องเพลง
ºราชพฤกษ์ใจดวงใจ
ºมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์
º ราชภัฏสดุดี
º สดุดีมหาราชา
º การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ
º ผู้นำนักศึกษา ผู้นำเชียร์ ล้อมวงบูมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
... เวลา 21.30 น. เสร็จพิธี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
Super User

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.