May 24, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

สาขาการจัดการอุตฯ ทำพิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาค กศ.บป.

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 151951 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

สาขาการจัดการอุตฯ ทำพิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาค กศ.บป.

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นำโดยอ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์, ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม, อ.ณัฐ ประสีระเตสัง, และ อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง พร้อมด้วยนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 27-30 ได้จัดพิธีไหว้ครูของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องปี 1 รุ่นที่ 30พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู และให้คำแนะแนวเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยอีกด้วย

{gallery}news/150907:::0:0{/gallery}

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที