May 24, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

การจัดการอุตฯ อบรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 305096 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การจัดการอุตฯ อบรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัด “โครงการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองพูน ทองดี ผู้จัดการแผนกบริษัทโพเรอเซีย อีมิสชั่น คอนโทรล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน การกรอกใบสมัคร การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์งาน และการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

{gallery}phocagallery/1511251/thumbs:::0:0{/gallery}

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที