May 25, 2016 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

การจัดการอุตฯ บายศรีสู่ขวัญ ภาค กศ.บป.

เผยแพร่ใน ข่าวสารจากสาขา
อ่าน 186769 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การจัดการอุตฯ บายศรีสู่ขวัญ ภาค กศ.บป.

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  และคณาจารย์ในสาขา ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตึกเก่า เพื่อเป็นการรับขวัญและให้กำลังใจแก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค กศ.บป. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พี่กับน้อง อาจารย์และลูกศิษย์ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการให้พี่น้องได้รู้จักกันแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาทุกปีอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ร่วมคณะเดียวกันอย่างสนุกสนาน อบอุ่น ประทับใจ และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน